Nästa Köp av bonden! -dag ordnas 15.9.2018.

 

Under Köp av bonden! -dagen firar vi producenter och inhemsk matproduktion runt om i Finland. Under dagen får du erfara upplevelser, bekanta dig med gårdar och matproducenter i din näromgivning och samtidigt kan du köpa färska råvaror direkt av producenten. Flera producenter erbjuder råvaror för konsumenter året om, så kontrollera när dina närgårdar har öppet i gårdspresentationen.

#ostatilalta #köpavbonden (Twitter, Instagram, Facebook)
I Facebook @ostatilalta och Osta tilalta! Köp av bonden!