Bli försäljare

Köp av bonden! 15.9.2018

 • Vänligen ange ditt telefonnummer, så att du vid behov kan vägleda kunderna till din gård.
  Nyhett via Makumatka Maalle -dagen! Er kan välja också Turism- och upplevelseservice och Ordna med sysselsättning för barnen
 • Fyll i gatuadress och nummer (obs. endasta gata och nummer t.ex. Centralgatan 10) varefter en meny uppenbarar sig nedanför. Bekräfta den korrekta adressen i den nedre menyn. Försäljningsstället kan ses på kartan först efter att adressen bekräftats.
 • Skriv här din kommun (officiella kommun, ingen byn osv.)
 • Välj landskap
 • Enbart en webbadress kan anges.
 • Max. 1 bild

Mer information

 

Mer information om att lämna in reklam om gården: info@ostatilalta.fi

Nedladdningsbart material

 

Du kan ladda material för dagen Köp av bonden! från sidan “Materialet” för att använda i din marknadsföring.

 Vem kan arrangera en Köp av bonden! -dag?

 

Dagen kan anordnas av en producent på egen gård. Också grannen kan bjudas in till den egna gårdsplanen för att exempelvis sälja överbliven äppelskörd eller morötter.

 

Köp av bonden! -dagen bygger på allas egen aktivitet och på viljan att göra tillsammans. Namnet Köp av bonden! får utnyttjas i den egna marknadsföringen och både logon och övrigt material kan laddas ner på webbplatsen för eget bruk.

 

Hur kan jag anmäla mig?

 

Arrangören av Köp av bonden! -dagen ska registrera sig och anmäla sin gård / försäljningspunkt på webbplatsen ostatilalta.fi. Man kan också registrera sig med sina Facebook-uppgifter.

 

Av anmälan ska följande uppgifter framgå

 •   gårdens namn
 •  adress
 •  information om produkter (observera att webbplatsen delar upp produkterna i produktgrupper). Nämn också ifall produkterna förutsätter förvaring i kallt, så köparna vet att de ska hämta med sig kylväskor.
 •  öppettider
 •  information om annan eventuell verksamhet, exempelvis möjligheten att klappa djur, om det bjuds eller säljs bulle och kaffe osv.
 •  information om betalsätt: kontanter, betalkort
 • länk till egen webbplats eller Facebook-sida

 

Vad kan du sälja under Köp av bonden! -dagen?

 

Du kan sälja produkter från din egen gård eller skörd från din egen trädgård. Köp av bonden! – dagen är främst avsedd för försäljning av råvaror och matprodukter, inte av matportioner.

 

Vad bör man ta i beaktande?

 

Vid försäljning av produkter

 • Fundera på vilket sätt du vill prissätta dina produkter, t.ex. kål styckevis, morötter enligt knippe, kappe potatis eller färdig säck. Det lönar sig att vid behov reservera påsar och dylikt för produkter. Observera att alla inte vill köpa stora mängder på en gång.
 • Fundera på produkternas priser (och prissättningsgrund kilo- eller styckepris) på förhand och lägg fram en prislista.
 • Skaffa växelpengar!
 • Det är bra att ha en broschyr eller ett papper åtminstone med gårdens kontaktuppgifter samt en eventuell beställningsblankett eller dylikt så att konsumenterna kan kontakta dig på nytt.
 • Se till att försäljningen sker på ett hygieniskt sätt (vid behov engångshandskar). Mer direktförsäljningsanvisningar på adressen aitojamakuja.fi/suoramyynti

 

 

Om marknadsföring inför evenemanget och andra tips

Marknadsföringen av dagen Köp av bonden! och kommunikationen under evenemanget sker via sociala medier

#ostatilalta på Twitter, Instagram, Facebook.

Därtill kommunicerar anordnarna av dagen Köp av bonden! via egna kommunikationskanaler, bl.a. utskrifter och aktiverar medier.

Alla som deltar i dagen Köp av bonden! Kan själv tipsa invånare i närområdet om evenemanget, t.ex. på anslagstavlor i bibliotek och affärer och via ovan nämnda kommunikationskanaler. Informera konsumenterna i god tid före evenemanget då du träffar dem i olika sammanhang.

 

 

Andra tips:

 • En gästbok eller t.ex. räkning av besökarna genom att dra streck ger en helhetsbild över mängden besök under dagen.
 • Fundera i förväg på om besökarna vid behov kan använda toalett eller utedass?
 • Öppettiden kan vara t.ex. kl. 10–16 eller 10–15. Informera tydligt om detta i informationen om gården.
 • Kunden ska ges kvitto, om han eller hon vill ha sådant – skaffa en kvittobok och pennor.