#elämystilalla -fototävlingen

Tävlingstiden är 20.8.–20.9.2019

Tema

Tävlingens tema i år är direktförsäljning, gårdarna, stämning på dem och deras landskap samt produkter och vad som tillverkats av dem. Med andra ord en hel del olika upplevelser som man erfarit och sett på gårdarna.

Man deltar i bildtävlingen genom att dela bilden på Instagram, Twitter eller Facebook med hashtag #elämystilalla och #ostatilalta eller #köpavbonden. Du minns väl, att ditt some-konto bör vara offentligt för att kunna delta i tävlingen.

Vinsterna

Vinsterna som lottas ut bland alla deltagare ska vinna:

  • Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry 150 € present kort (1)
  • Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry boka priser
  • Martta kokböcker (3)
  • Marthaförbundet skärbrädor (3)
  • 4H boka priser (2)
  • Maaseutuverkosto svampknivar

 

Kontakt med vinnarna sker via some-kanalernas meddelandefunktioner.

 

Bildrättigheterna

Tävlingsdeltagarna förbinder sig att beakta Instagram-tjänstens, Facebooks och Twitters egna användarvillkor och regler gällande bilder. Bilderna ska vara tagna av deltagaren själv och personer som eventuellt syns i dem ska tillfrågas om de tillåter att bilden publiceras. Tävlingsarrangören har rätt att avlägsna bilder, som deltagaren inte har rättigheter till. Arrangören har också rätt att avlägsna bilder, som kan anses kränkande eller som annars inte motsvarar tävlingens natur. Genom att delta i fototävlingen överlåter deltagaren användarrättigheterna till den nedladdade bilden i samband med kommunikation vid Köp av bonden!-evenemanget. Gällande eventuellt annan användning av bilden överenskommes skilt med deltagaren. Vinnarnas namn och bilden som sänts till tävlingen kan publiceras t.ex. på arrangörens internet-sida, Facebook och i nyhetsbrev.

Arrangörerna

Köp av bonden!-dagen har arrangerats av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och Landsbygdsnätverket, Brahea Centrets vid Åbo Universitet Koordineringsprojektet inom närmat, Äktasmak.fi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto och Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (Företagare inom Landsbygdsturism i Finland) samt kontaktpersonerna inom de olika landskapen: Aktasmak.fi.